Destacats
Document d'avaluació 8

Document d'avaluació 8 - Avaluació de centres: Avaluació interna i avaluació externa.

Instruccions i rúbrica prova expressió oral

15/03/2018 enviament als centres de les Instruccions i rúbrica prova expressió oral .

Document 2

15/03/2018 enviament als centres del document 2 amb d'instruccions per aplicar les proves de 6è d'EP.

Exemple nou format de prova

13/02/2018 publicació d'un model de prova amb el nou format html per revisar el seu funcionament. Pensau a descomprimir el fitxer zip abans de fer-lo servir.

Enviament codis accés al GESAVA

12/02/2018 Enviament als centres mitjançant correu electrónic de les claus de Director i Aplicador per accedir a l'aplicació Gesava

Publicació full informatiu famílies

9/02/2018 publicació del full informatiu de l'avaluació de diagnòstic 6è EP del curs 2017-2018 per a les famílies en castellà i català .

Presentació Directors AD 2017-2018

29/01/2018 publicació de la presentació de la reunió amb els directors de l'avaluació de diagnòstic del curs 2017-2018.

Indicadors resultats acadèmics 2016-2017

29/01/2018 publicació dels Indicadors de Resultats Acadèmics de les Illes Balears (curs 2016-2017)

Document d'avaluació 1 - AD 6è EP

22/01/2018 publicació del Document 1 amb els aspectes generals de l'avaluació diagnòstica de 6è de primària del curs 2017-2018

Perfil dels directors dels centres d'educació primària i secundària de les Illes Balears

29/09/2017 publicació d'un nou document d'avaluació en aquest cas referit al perfil dels directors dels centres d'educació primària i secundària de les Illes Balears.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2015

13/09/2017 Publicació de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears de l'any 2015.