Destacats
Document d'avaluació 9

Document d'avaluació 9 - Avaluació de centres: Avaluació interna i avaluació externa.

Indicadors 2016

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2016.

Informe AD 2n ESO curs 2016-2017

Informe executiu AD 2n ESO curs 2016-2017.

Document d'avaluació 8

Document d'avaluació 8 - Avaluació de centres: Avaluació interna i avaluació externa.

Instruccions i rúbrica prova expressió oral

15/03/2018 enviament als centres de les Instruccions i rúbrica prova expressió oral .