[ Conselleria d'Educació i Cultura ]   iaqse
  Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears

l'iaqse
projectes
eines
informes i publicacions
enllaços
       

fetes per centres
 
 
 
Proves Avaluació Diagnòstic 2008-2009
COMPETÈNCIA EN
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA
LLENGUA CATALANA
COMPETÈNCIA EN
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA
LLENGUA CASTELLANA
COMPETÈNCIA EN
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA
LLENGUA ANGLESA
COMPETENCIA
MATEMÀTICA
Educació Secundària Obligatòria
Model 1 Model 1 Model 1 Model 1
Model 2 Model 2 Model 2
Model 3 Model 3 Model 3 Model 3
Claus resposta Claus resposta Claus resposta Claus resposta
Criteris de correcció Criteris de correcció Criteris de correcció Criteris de correcció
escala TRI escala TRI escala TRI escala TRI
Educació Primària
Model 1 Model 1 Model 1 Model 1
Model 2 Model 2 Model 2 Model 2
Model 3 Model 3 Model 3 Model 3
Claus resposta Claus resposta Claus resposta Claus resposta
Criteris de correcció Criteris de correcció Criteris de correcció Criteris de correcció
escala TRI escala TRI escala TRI escala TRI
Resultats expressats en puntuació sobre 100

 


Aspectes generals de l'avaluació de diagnòstic

Document 2
Document 3 - Primària
Document 3 - Secundària
Document 4

Qüestionari castellà (alumnes i famílies)

Resultats expressats en puntuació sobre 100

Pautes interpretació resultats - Orientacions anàlisi informe