L'Institut d'Avaluaciˇ i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears -IAQSE- Ús l'˛rgan de coordinaciˇ, de consulta i tŔcnic de la Conselleria d'Educaciˇ i Universitat, que actua sota la dependŔncia directa de la Direcciˇ General de Planificaciˇ, Ordenaciˇ i Centres, amb l'objectiu de dur a terme tasques d'anÓlisi i avaluaciˇ externa del sistema educatiu de les Illes Balears.

Aquest Institut Ús tambÚ l'˛rgan encarregat de proporcionar informaciˇ rellevant sobre el grau de qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears a l'Administraciˇ educativa, als ˛rgans de participaciˇ institucional, als diferents sectors de la comunitat educativa i a la societat en general.

Email. iaqse@iaqse.caib.es

Tel. 971 17 78 76

Fax. 971 17 69 02

c. d'Alfons el MagnÓnim, 29

bloc C, 4t

07004 - Palma