Personal

Pere Moyà Niell

Director

62217

pmoya@iaqse.caib.es

Joan Borràs Seguí

Personal Tècnic

62213

jborras@iaqse.caib.es

Antoni Bauzà Sampol

Personal Tècnic

62214

abauzasampol@iaqse.caib.es

Xavier Real Vilà

Personal Tècnic

62216

jreal@iaqse.caib.es

Javier Gámez Bauzá

Personal Tècnic

62211

jmgamez@iaqse.caib.es

Joan Manuel Pérez i Pinya

Personal Tècnic

62215

jmperez@iaqse.caib.es

Luis Vidaña Fernández

Personal Tècnic

62190

lvidanyafernandez@iaqse.caib.es

Francesc Soler LLinàs

Personal Tècnic

62164

fsoler@iaqse.caib.es

Anastasia Jiménez Cava

Personal Administratiu

62212

aijimenez@iaqse.caib.es