Personal

Pere Moyà Niell

Director

62217

pmoya@iaqse.caib.es

Joan Borràs Seguí

Personal Tècnic

62213

jborras@iaqse.caib.es

Antoni Bauzà Sampol

Personal Tècnic

62214

abauzasampol@iaqse.caib.es

Xavier Real Vilà

Personal Tècnic

62216

jreal@iaqse.caib.es

Javier Gámez Bauzá

Personal Tècnic

62211

jmgamez@iaqse.caib.es

Anastasia Jiménez Cava

Personal Administratiu

62216

aijimenez@iaqse.caib.es

Email. iaqse@iaqse.caib.es

Tel. 971 17 78 76

Fax. 971 17 69 02

c. d'Alfons el Magnànim, 29

bloc C, 4t

07004 - Palma