Funcions
  • Analitzar el grau d'eficÓcia del sistema educatiu.
  • Elaborar informes i dictÓmens referents a l'assoliment dels objectius determinats per la legislaciˇ vigent en matŔria d'educaciˇ.
  • Elaborar i impulsar sistemes d'avaluaciˇ per als diferents ensenyaments regulats per la normativa vigent.
  • Elaborar informes i propostes en relaciˇ amb la millora de la qualitat de l'ensenyament i amb l'adequaciˇ del sistema educatiu a les necessitats educatives i a les demandes socials.
  • ColĚlaborar amb l'Institut Nacional d'Avaluaciˇ Educativa (INEE) i altres entitats relacionades amb l'avaluaciˇ i la qualitat educatives en l'elaboraciˇ d'un sistema estatal d'indicadors d'avaluaciˇ i en activitats concordants amb l'objecte de l'Institut.
  • Elaborar informes i propostes en relaciˇ amb la realitat i les perspectives dels sistemes educatius d'altres comunitats aut˛nomes i de pa´sos estrangers, com tambÚ relacionades amb els respectius sistemes d'avaluaciˇ.
  • Fomentar l'intercanvi d'experiŔncies anÓlogues i la cooperaciˇ amb institucions similars d'altres pa´sos.
  • Cooperar amb altres administracions i, si escau, elaborar informes i propostes en relaciˇ amb l'avaluaciˇ del sistema educatiu en els Ómbits estatal i europeu.
  • Proporcionar informaciˇ relacionada amb les finalitats de l'Institut als ˛rgans de participaciˇ, a les administracions educatives i a la societat en general.
  • Proposar l'establiment de convenis amb altres organismes o entitats, p˙bliques o privades, amb finalitats concordants amb les de l'Institut.

Email. iaqse@iaqse.caib.es

Tel. 971 17 78 76

Fax. 971 17 69 02

c. d'Alfons el MagnÓnim, 29

bloc C, 4t

07004 - Palma