Publicacions destacades

Informe sobre l'evoluciˇ dels resultats de la Llengua anglesa entre 2014 i 2017.

(publicat el mes de gener de 2018)

Informe (10 pÓg.) sobre l'evoluciˇ dels resultats de la Llengua anglesa en el tram de l'educaciˇ obligat˛ria a les Illes Balears en el perÝode comprŔs entre 2014 i 2017.

Document d'avaluaciˇ 5 - Bones prÓctiques per combatre l'absentisme escolar en els centres de secundÓria de les Illes Balears.

(publicat el mes de novembre de 2017)

CinquŔ document d'avaluaciˇ (10 pÓg.) L'objectiu general de l'informe Ús estudiar les bones prÓctiques per combatre l'absentisme escolar en centres de secundÓria. S'estudien, fent servir una metodologia qualitativa, el protocol d'absentisme i la seva aplicaciˇ als centres, els documents de centre i com fan referŔncia a l'absentisme, el treball preventiu i els programes de suport, com tambÚ les relacions famÝlia-escola i el treball en xarxa en relaciˇ a l'absentisme.

Document d'avaluaciˇ 4 - Expressiˇ Oral.

(publicat el mes d'octubre de 2017)

Quart document d'avaluaciˇ (15 pÓg.) amb el procÚs seguit per validar una r˙brica que permet valorar les diferents dimensions de l'expressiˇ oral al final de l'educaciˇ primÓria.

Document d'avaluaciˇ 3 - Perfil dels directors.

(publicat el mes de setembre de 2017)

Tercer document d'avaluaciˇ (7 pÓg.) amb una anÓlisi del perfil dels directors dels centres d'educaciˇ primÓria i secundÓria de les Illes Balears.

Informe executiu AD 3r EP curs 2014-2015

(publicat el mes de setembre de 2017)

Informe executiu (181 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de diagn˛stic a 3r d'EP. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ) i la matemÓtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; l'anÓlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anÓlisi de les variables de context i la seva relaciˇ amb aquests; una evoluciˇ del grau d'assoliment de les competŔncies; les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2015

(publicat el mes de setembre de 2017)

Text complet (97 pÓg.) de l'actualitzaciˇ del catÓleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat.

Document d'avaluaciˇ 2 - Objectius europeus

(publicat el mes de maig de 2017)

Segon document d'avaluaciˇ (8 pÓg.) amb un informe de seguiment dels objectius europeus de referŔncia de l'estratŔgia "EDUCACIË I FORMACIË 2020".

R˙briques per a l'avaluaciˇ de l'expressiˇ oral a 6Ŕ d'EP.

(publicat el mes de abril de 2017)

R˙briques per a l'avaluaciˇ de l'expressiˇ oral a 3r d'EP.

(publicat el mes de abril de 2017)

Document d'avaluaciˇ 1 - La repeticiˇ escolar

(publicat el mes de marš de 2017)

Primer document d'avaluaciˇ (6 pÓg.) amb una anÓlisi de l'eficÓcia de la repeticiˇ escolar a l'educaciˇ obligat˛ria.

Indicadors de Resultats AcadŔmics de les Illes Balears (curs 2015-2016)

(publicat el mes de novembre de 2016)

Informe de resultats (154 pÓg.) en el qual es presenten els resultats acadŔmics de l'alumnat de les Illes Balears de l'ensenyament obligatori i del batxillerat del curs 2015-2016, aixÝ com la seva evoluciˇ en els darrers 6 anys.

Informe sobre el grau d'assoliment de les competŔncies i els objectius de l'etapa d'educaciˇ primÓria resultats 6Ŕ d'EP, curs 2015-2016

(publicat el mes de setembre de 2016)

Informe (8 pÓg.) que l'IQASE va presentar a la comissiˇ de valoraciˇ referent a l'anÓlisi de resultats realitzada amb els informes finals d'educaciˇ primÓria (6Ŕ EP) curs 2015-2016.

Avaluaciˇ de diagn˛stic 2013-2014, Illes Balears, 2n d'ESO

(publicat el mes de juny de 2016)

Informe executiu (205 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de diagn˛stic a 2n d'ESO. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ) i la matemÓtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; l'anÓlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anÓlisi de les variables de context i la seva relaciˇ amb aquests; una evoluciˇ del grau d'assoliment de les competŔncies i les conclusions.

Evoluciˇ del percentatge d'aprovats a les Órees lingŘÝstiques entre els cursos 2008-2009 i 2014-2015

(publicat el mes de juny de 2016)

Estudi de l'evoluciˇ del percentatge d'aprovats dels alumnes de les Illes Balears a les Órees lingŘÝstiques a les etapes d'educaciˇ primÓria, educaciˇ secundÓria obligat˛ria i batxillerat en el perÝode comprŔs entre els cursos 2008-2009 i 2014-2015

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2014

(publicat el mes d'abril de 2016)

Text complet (99 pÓg.) de l'actualitzaciˇ del catÓleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat.

EstadÝstiques de resultats centres 2014-2015

(publicat el mes de gener de 2016)

Dades estadÝstiques especÝfiques dels centres d'educaciˇ infantil, primÓria i secundÓria de les Illes Balears de titularitat p˙blica i concertada.

AVALUACIË CENSAL DE DIAGNĎSTIC 2013-2014

(publicat el mes de juliol de 2015)

Informe de resultats (25 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ censal de diagn˛stic 2013-2014. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; els resultats i les conclusions.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2013

(publicat el mes de desembre de 2014)

Text complet (127 pÓg.) de l'actualitzaciˇ del catÓleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta ediciˇ s'agrupen en tres grans dimensions: escolaritzaciˇ, despesa en educaciˇ i resultats educatius.

Avaluaciˇ mostral de diagn˛stic de nivell de competŔncia en comunicaciˇ lingŘÝstica a primer, tercer i cinquŔ curs d'educaciˇ primÓria durant el curs 2013-2014

(publicat el mes de novembre de 2014)

Informe de resultats (61 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ mostral de diagn˛stic de nivell de competŔncia en comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ) a primer, tercer i cinquŔ curs d'educaciˇ primÓria. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; els resultats i les conclusions.

Avaluaciˇ de diagn˛stic 2012-2013, Illes Balears, 4t d'EP

(publicat el mes de maig de 2014)

Informe executiu (182 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de diagn˛stic a 4t d'EP. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ) i la matemÓtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; l'anÓlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anÓlisi de les variables de context i la seva relaciˇ amb aquests; una evoluciˇ del grau d'assoliment de les competŔncies (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2012

(publicat el mes de juny de 2013)

Text complet (129 pÓg.) de l'actualitzaciˇ del catÓleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta ediciˇ s'agrupen en tres grans dimensions: escolaritzaciˇ, despesa en educaciˇ i resultats educatius.

Avaluaciˇ de competŔncies bÓsiques, Illes Balears, 4t d'ESO

(publicat el mes d'abril de 2013)

Informe executiu (67 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de competŔncies bÓsiques a 4t d'ESO. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ) i la matemÓtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs i els resultats.

Anuari de l'educacio de les Illes Balears 2012

Article - Sistema educatiu de les Illes Balears: variables de context, indicadors de sistema i resultats. Cap a un compromÝs social per l'educaciˇ.

Avaluaciˇ de diagn˛stic 2011-2012, Illes Balears, 2n d'ESO

(publicat el mes de marš de 2013)

Informe executiu (200 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de diagn˛stic a 2n d'ESO. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ) i la matemÓtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; l'anÓlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anÓlisi de les variables de context i la seva relaciˇ amb aquests; una evoluciˇ del grau d'assoliment de les competŔncies (2008-2009 / 2011-2012); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2011

(publicat el mes de juny de 2012)

Text complet (122 pÓg.) de l'actualitzaciˇ del catÓleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta ediciˇ s'agrupen en tres grans dimensions: escolaritzaciˇ, despesa en educaciˇ i resultats educatius.

Avaluaciˇ de diagn˛stic 2010-2011, Illes Balears, 4t d'EP

(publicat el mes de juliol de 2011)

Informe executiu (177 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de diagn˛stic a 4t d'EP. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ), la matemÓtica i la del coneixement i la interacciˇ amb el mˇn fÝsic. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; l'anÓlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anÓlisi de les variables de context i la seva relaciˇ amb aquests; una evoluciˇ del grau d'assoliment de les competŔncies (2008-2009 / 2010-2011); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Avaluaciˇ de diagn˛stic 2009-2010, Illes Balears, 2n d'ESO

(publicat el mes de juliol de 2011)

Informe executiu (130 pÓg.) que descriu tot el procÚs d'aplicaciˇ de l'avaluaciˇ de diagn˛stic a 2n d'ESO. Les competŔncies avaluades sˇn: la de comunicaciˇ lingŘÝstica (en anglŔs, en castellÓ i en catalÓ), la matemÓtica i la del coneixement i la interacciˇ amb el mˇn fÝsic. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluaciˇ; les fases del procÚs; l'anÓlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anÓlisi de les variables de context i la seva relaciˇ amb aquests; una evoluciˇ del grau d'assoliment de les competŔncies (de 2008-2009 a 2009-2010); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2010

(publicat el mes de febrer de 2011)

Text complet (108 pÓg.) de l'actualitzaciˇ del catÓleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta ediciˇ s'agrupen en tres grans dimensions: escolaritzaciˇ, despesa en educaciˇ i resultats educatius. Les dades s'actualitzen fins al curs 2009-2010 pel que fa als indicadors d'escolaritzaciˇ i de despesa, i fins al 2008-2009 els indicadors de resultats.

Evaluaciˇn General de Diagnˇstico 2010. Educaciˇn Secundaria. Segundo Curso.

Informe de Resultados

Anuari de l'educacio de les Illes Balears 2010

Article - L'assoliment de la competŔncia en comunicaciˇ lingŘÝstica en llengua catalana i en llengua castellana per l'alumnat de les Illes Balears.

Avaluaciˇ de diagn˛stic 2008-2009

(publicat el juliol de 2010)

La LOE estableix que, en finalitzar el segon cicle de l'educaciˇ primÓria i el segon curs de l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria, tots els centres han de fer una avaluaciˇ de diagn˛stic de les competŔncies bÓsiques assolides pels alumnes. Aquesta avaluaciˇ, competŔncia de les administracions educatives, tÚ carÓcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famÝlies i per al conjunt de la comunitat educativa. Aquest informe, elaborat per l'Institut d'Avaluaciˇ i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), correspon a la primera avaluaciˇ de diagn˛stic realitzada a les Illes Balears el maig de 2009 amb alumnes de 4t curs d'educaciˇ primÓria i de 2n d'ESO. S'avaluen les competŔncies matemÓtica i comunicaciˇ lingŘÝstica (en llengŘes catalana, castellana i anglesa).

Evaluaciˇn General de Diagnˇstico 2009. Educaciˇn Primaria. Cuarto Curso.

Informe de Resultados

Avaluaciˇ a l'educaciˇ primÓria 2007

(publicat el juliol de 2010)

Informe complet (134 pÓg.) de l'avaluaciˇ realitzada a 1.692 alumnes de 6Ŕ d'educaciˇ primÓria de 80 centres de les Illes Balears i en la qual tambÚ participaren 79 tutors, 79 directors i 1.588 famÝlies. Les Órees avaluades sˇn llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, coneixement del medi i matemÓtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades per sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la famÝlia; tambÚ es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius. Els resultats de cada Órea a nivell auton˛mic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Avaluaciˇ del programa de reforš lector (PRL)

(publicat el setembre de 2008)

Aquest informe presenta els resultats del programa de reforš lector, que tÚ per objecte potenciar l'aprenentatge i el rendiment escolar en competŔncies bÓsiques i millorar les habilitats i actituds relacionades amb la lectoescriptura dels alumnes de 2n cicle d'educaciˇ primÓria. Aquesta actuaciˇ va tenir un carÓcter experimental durant el curs 2007-08, donat que va comenšar al mes de febrer.

Avaluaciˇ inicial postobligat˛ria 2007

(publicat el setembre de 2008)

L'IAQSE va realitzar al comenšament del curs 2007-08 una avaluaciˇ inicial en lÝnia dirigida als alumnes que s'havien matriculat a estudis postobligatoris, Ús a dir, primer de batxillerat i primer de cicles formatius de grau mitjÓ. Les matŔries objecte d'avaluaciˇ foren llengua catalana, llengua castellana i matemÓtiques. Amb aquestes proves es pretenia determinar el nivell amb quŔ l'alumnat comenšava aquests estudis, dotar el professorat d'una nova eina d'avaluaciˇ inicial, i tenir accÚs cada centre als seus resultats de manera immediata.

Avaluaciˇ a l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria 2006

(publicat el juliol de 2008)

Informe complet (163 pÓg.) de l'avaluaciˇ de l'educaciˇ secundÓria realitzada a 1.582 alumnes de 4t d'ESO de 72 centres de les Illes Balears i en quŔ tambÚ participaren 365 professors, 71 directors i 1435 famÝlies. Les Órees avaluades sˇn: llengua castellana, llengua catalana, ciŔncies de la natura, ciŔncies socials i matemÓtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades pel sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell socioecon˛mic i cultural de la famÝlia. TambÚ es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius com: sexe, edat, titularitat, any de naixement, nombre de germans, lloc de residŔncia, estudis dels pares, etc. Els resultats de cada Órea a nivell auton˛mic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2006

(publicat el desembre de 2006)

Text complet (142 pÓg.) de la primera entrega del Sistema d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboraciˇ i publicaciˇ peri˛dica del qual constitueix una de les lÝnies d'actuaciˇ de carÓcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte Ús construir un catÓleg d'indicadors que proporcionen informaciˇ sobre l'estat de l'educaciˇ en l'Ómbit auton˛mic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals que s'estan elaborant, i susceptibles de ser comparats amb els d'altres comunitats aut˛nomes de l'Estat i d'altres pa´sos, especialment de la Uniˇ Europea. Els indicadors publicats en aquesta primera ediciˇ s'agrupen en quatre grans dimensions: context de l'educaciˇ, recursos, escolaritzaciˇ i resultats educatius. Les dades s'actualitzen fins al curs 2004-05.

Avaluaciˇ a l'educaciˇ primÓria 2003

(publicat el novembre de 2007)

Informe complet (156 pÓg.) de l'avaluaciˇ realitzada a 1617 alumnes de 6Ŕ d'educaciˇ primÓria de 70 centres de les Illes Balears i en la qual tambÚ participaren 70 tutors, 70 coordinadors de tercer cicle, 70 directors i 1308 famÝlies. Les Órees avaluades sˇn llengua catalana, llengua castellana, coneixement del medi i matemÓtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades per sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la famÝlia; tambÚ es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius. Els resultats de cada Órea a nivell auton˛mic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Avaluaciˇ a l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria 2000

(publicat l'octubre de 2005)

Informe complet (383 pÓg.) de l'avaluaciˇ de l'educaciˇ secundÓria realitzada a 1.238 alumnes de 4t d'ESO de 55 centres de les Illes Balears i en quŔ tambÚ participaren 186 professors, 44 directors i 868 famÝlies. Les Órees avaluades sˇn: llengua castellana, llengua catalana, ciŔncies de la natura, ciŔncies socials i matemÓtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades pel sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la famÝlia. TambÚ es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius com: sexe, edat, titularitat, any de naixement, nombre de germans, lloc de residŔncia, estudis dels pares, etc. Els resultats de cada Órea a nivell auton˛mic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Presentaciˇ de l'informe

CompetŔncies bÓsiques en Tecnologies de la Informaciˇ i la Comunicaciˇ (TIC), en Educaciˇ FÝsica i en Educaciˇ ArtÝstica

(publicat el desembre de 2004)

L'objectiu de l'estudi Ús la identificaciˇ de les competŔncies bÓsiques que tots els estudiants haurien d'haver adquirit acabada l'escolaritat obligat˛ria. Aquesta recerca es refereix als ensenyaments d'educaciˇ artÝstica (m˙sica, visual i plÓstica, dansa i teatre), d'educaciˇ fÝsica i de tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ.

Presentaciˇ de l'estudi (26-01-2005)

Avaluaciˇ a l'educaciˇ primÓria 1999

(publicat el marš de 2003)

Informe complet (343 pÓg.) de l'avaluaciˇ d'educaciˇ primÓria realitzada a 1.645 alumnes de 6Ŕ de 73 centres de les Illes Balears i en quŔ tambÚ participaren 73 tutors, 73 professors d'anglŔs, 215 coordinadors de cicle, 73 directors i 1.645 famÝlies.

Les Órees avaluades varen ser: llengua castellana, llengua catalana, coneixement del medi fÝsic i social propi de les Illes Balears, matemÓtiques i llengua anglesa.

L'aplicaciˇ de les proves es va dur a terme durant els mesos de maig i juny de 1999. Les dades de rendiment apareixen desagregades pel sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la famÝlia. TambÚ relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius com: sexe, edat, titularitat, repeticiˇ de curs, llengua utilitzada en l'Ómbit familiar, grau d'utilitzaciˇ del catalÓ a casa, llengua d'ensenyament i aprenentatge, comenšament de l'escolaritat, nombre de llibres al domicili familiar, etc. Els resultats de cada Órea a nivell auton˛mic es comparen amb els resultats a nivell estatal.