Avaluacions internacionals PIRLS i TIMSS 2018 (comprensió lectora, matemàtiques i ciències - alumnat 9 anys)

Email. iaqse@iaqse.caib.es

Tel. 971 17 78 76

Fax. 971 17 69 02

c. Carrer del Ter, 16

Edifici A

07009 - Palma