[ Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ]   iaqse
  Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears

l'iaqse
projectes
indicadors educatiuse
avaluacions de diagnòstic
informes i publicacions
enllaços
         

 
qui som
 
funcions
 
òrgans de l'iaqse
 
legislació aplicable

Accés a l'aplicació GESAVA

Accés GESAVA
 

IAQSE
Institut d'Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu de les Illes Balears

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Govern de les Illes Balears
c. d'Alfons el Magnànim, 29, bloc C, 4t -
07004 - Palma
Tel. 971 78 47 45

iaqse@iaqse.caib.es
http://iaqse.caib.es
Data d'actualització:
22 de desembre de 2014
   
Indicadors 2013
   Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears. Edició 2013

Avaluació censal de diagnòstic a tercer curs d'educació primària curs 2013-2014
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 8 de maig de 2014 per la qual s'estableix la realització d'una avaluació censal de diagnòstic a tercer curs d'educació primària durant el curs 2013-14 i el seu procediment d'aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments
Instruccions generals
Full informatiu per a les famílies (català)
Full informatiu per a les famílies (castellà)

Instruments d'avaluació:
  competència en comunicació lingüística en llengua anglesa (prova, instruccions, audio, claus i guia correcció)
  competència en comunicació lingüística en llengua castellana (prova, instruccions, audio, claus i guia correcció)
  competència en comunicació lingüística en llengua catalana (prova, instruccions, audio, claus i guia correcció)
  competència matemàtica (prova, instruccions, claus i guia correcció)

Informe de resultats de les avaluacions mostrals de diagnòstic 2013-14

Segona avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària durant el curs 2013-2014
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 27 de febrer de 2014 per la qual s'estableix la realització d'una segona avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària durant el curs 2013-2014
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual s'estableix el procediment selectiu d'aplicadors i correctors de la segona avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària del curs 2013-2014
Document reunió directors primària
Full informatiu per a les famílies (català)
Full informatiu per a les famílies (castellà)
Instruccions d'aplicació de la segona avaluació de diagnòstic de nivell de competència lingüística (per al centre)
Instruccions d'aplicació de la segona avaluació de diagnòstic de nivell de competència lingüística (per als aplicadors-correctors)
Instruccions per a l’entrada de dades a l’aplicació GESAVA (per als aplicadors-correctors)

Avaluació de diagnòstic 2n ESO 2013-2014
   Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 27 de febrer de 2014 per la qual es regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2013-14 i el seu procediment d'aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria
   Document 1: Aspectes generals de l'Avaluació de Diagnòstic
   Document 2: Instruccions per a la realització de l'avaluació
   Document reunió directors secundària
   Full informatiu per a les famílies (català)
   Full informatiu per a les famílies (castellà)
  Qüestionaris de context d'alumnat, professorat i directors (només per a consulta, ja que està previst que es contestin a través d'Internet)
   Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual s'estableix el procediment selectiu d'aplicadors i correctors de l'avaluació mostral de diagnòstic de 2n d'ESO del curs 2013-14
  Document 3: Manual d'instruccions per aplicar les proves (centres)
  Instruccions generals i específiques per aplicar les proves
  Document 4: Instruccions per a l'entrada de dades a l'aplicació GESAVA
  Document 5: Manual d'nstruccions per aplicar les proves (aplicadors-correctors externs - grups mostrals)

Avaluació voluntària de 4t EP 2013-2014
   Informació sobre l'avaluació voluntària de 4t d'EP

PISA 2012
  PDF   Informe Balears  
  PDF   Informe estatal vol.1  
  PDF   Informe estatal vol.2  
  PDF   Ítems alliberats (matemàtiques, lectura i ciències)  
  PDF   Informe OCDE vol.I (en anglès)  
  PDF   Informe OCDE vol.IV (en anglès)

Avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària durant el curs 2013-2014
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 16 d'octubre de 2013 per la qual s'estableix la realització d'una avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària durant el curs 2013-2014
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual s'estableix el procediment selectiu d'aplicadors i correctors de l'avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària del curs 2013-2014
Instruccions d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic de nivell de competència lingüística (per al centre)
Full informatiu per a les famílies (en català)
Full informatiu per a les famílies (en castellà)
Instruccions d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic de nivell de competència lingüística (per als aplicadors-correctors)
Instruccions per a l’entrada de dades a l’aplicació GESAVA (per als aplicadors-correctors)

Preguntes alliberades de les proves d’avaluació estatals i internacionals
 Preguntes alliberades de les proves internacionals PISA, TIMSS, PIRLS i l'estudi europeu de competències lingüístiques (EECL).

Avaluacions internacionals PIRLS i TIMSS 2011 (comprensió lectora, matemàtiques i ciències - alumnat 9 anys)
   Volum I. Informe estatal
   Volum II. Informe estatal (anàlisi sencundària)

Prova prepilot d'expressió oral en llengua anglesa per a les PAU 2011-2012 (PEOPAU)
   Carta informativa als directors dels vuit centres de la mostra   

PISA 2009
 PDF  Informe Balears (0,8 MB)
 PDF  Informe estatal (3,2 MB)

Avaluacions generals de diagnòstic 2009 i 2010 (estatal)
 PDF  Educación Secundaria. Segundo Curso. Informe de Resultados 2010 (9,8 MB)
 PDF  Educación Primaria. Cuarto Curso. Informe de Resultados 2009 (14,6 MB)

 Enllaços a proves d'altres comunitats