Destacats
Marc Teòric Referencial de l'avaluació de 3r d'EP.

Marc Teòric Referencial de l'avaluació de 3r d'EP.

Enviament sol·licitud col·laboració centres avaluació 3r d'EP.

03/02/2016 enviament als centres d'un correu electrònic referent a la sol·licitud de col·laboració als centres en l'elaboració de les proves de l'avaluació de 3r d'EP.

Publicació Reial Decret del MECD referent a l'avaluació 6è d'EP

28/11/2015 Publicació del Reial Decret 1058/2015 (BOE 28 de novembre) pel qual es regulen les caraterístiques generals de les proves de l'avaluació final d'educació primària establerta a la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Publicació de les proves de 3r d'EP 2014-2015

27/11/2015 Publicació de les proves de 3r d'EP 2014-2015 a la carpeta d'aquesta avaluació.

Enviament document 1 - Aspectes generals de les avaluacions de 3r i 6è de primària

25/11/2015 enviament als centres del document 1 referent als aspectes generals de les avaluacions de 3r i 6è de primària.

Email. iaqse@iaqse.caib.es

Tel. 971 17 78 76

Fax. 971 17 69 02

c. d'Alfons el Magnànim, 29

bloc C, 4t

07004 - Palma