Destacats
Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2015

13/09/2017 Publicació de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears de l'any 2015.

Resultats en puntuacions sobre 100

28/06/2017 Enaviament per correu electrònic dels resultats en puntuacions sobre 100 i pautes per a la interpretació de les dades de l'avaluació de diagnòstic de 2n d'ESO.