Destacats
Estudi resultats acadèmics en les àrees lingüístiques

Estudi de l'evolució dels resultats acadèmics en les àrees lingüístiques entre els cursos 2010-2011 i 2017-2018.

Informe Executiu Avaluació final etapa 4ESO 2017-2018

Informe Executiu Avaluació final etapa 4ESO 2017-2018.

Document d'avaluació 17

Document d'avaluació 17 - Assoliment de la competència comunicativa en expressió oral en l'avaluació de diagnòstic a 6è d'educació primària (curs 2017-2018)

Document d'avaluació 16

Document d'avaluació 16 - Innovació i canvi educatiu. Avaluació de l'impacte

Indicadors de Resultats Acadèmics

Indicadors de Resultats Acadèmics de les Illes Balears (curs 2017-2018)

Indicadors 2016

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2016.