Destacats
Informes TIMSS 2015 (novembre 2016)
Indicadors de Resultats Acadèmics

24/11/2016 Indicadors de Resultats Acadèmics de les Illes Balears (curs 2015-2016).

Informe executiu de 2n d'ESO del curs 2013-2014

26/07/2016 Informe executiu de l'Avaluació de Diagnòstic de 2n d'ESO del curs 2013-2014.

Rúbriques expressió oral 3r i 6è d'EP.

07/04/2016 Publicació de les rúbriques per a l'avaluació oral a 3r d'EP i 6è d'EP .

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2014
Exemple del nou format de prova

07/03/2016 publicació d'un exemple del nou format de prova html per a 3r i d'EP.

Email. iaqse@iaqse.caib.es

Tel. 971 17 78 76

Fax. 971 17 69 02

c. d'Alfons el Magnànim, 29

bloc C, 4t

07004 - Palma